Introkursus for nyansatte i Folkekirken - tirsdag den 4. juni 2024

Til menighedsrådene i Aalborg, Aarhus og Viborg stifter

 

Den Danske Folkekirke er et særligt sted, der danner rammen om både kirkelige handlinger, kulturliv og frivilligt arbejde. Samtidig er folkekirken også en professionel arbejdsplads for tusindvis af ansatte inden for mange faggrupper.

For at give nyansatte en god og fælles forståelse for folkekirkens helhed, har en arbejdsgruppe bestående af de faglige organisationer og med Kirkeministeriet i spidsen, udviklet et introduktionskursus.

Kurset er obligatorisk for alle, der har fået deres første stilling i folkekirken med en ugentlig arbejdstid på mere end 8 timer, og som er ansat det seneste år forud for kurset. Der vil blive udstedt et deltagerbevis.

I første halvår udbydes følgende kursus:

Tirsdag den 4. juni 2024, Støvring Sognegård, Kirkevej 6, 9530 Støvring

Kurset begynder kl. 8.30 og afsluttes kl. 16.30. Deltagelse i kurset er gratis, og der er fuld forplejning hele dagen. Arbejdsgiveren skal betale løn og udgifter til transport.

Indhold

Kurset vil byde på en gennemgang af

·         Fra Jellingestenen over reformationen til nutidens folkekirke

·         Folkekirkens mange gudstjenester, bryllupper og begravelser

·         Folkekirkens opbygning og hvor kommer pengene fra?

·         Folkekirken som vores fælles arbejdsplads

·         Sognet som en del af en sammenhæng

Det er arbejdsgiveren, der skal tilmelde den ansatte senest den 14. maj 2024.

Tilmelding skal foretages her https://forms.office.com/e/9rpYUnFGRt 

Der vil ca. 8 dage før kursusstart blive sendt en bekræftelse til deltagerne.

Vedhæftede program med praktiske oplysninger bedes udleveret til deltageren/deltagerne


Du er velkommen til at kontakte kursuskoordinator Dorthe Krogh, Aalborg på tlf.nr.: 98188088/96341932 eller på kmaal@km.dk, hvis der er spørgsmål til det fremsendte.

Med venlig hilsen

Aalborg, Aarhus og Viborg stifter