Invitation til inspirationsdag om gudstjenesten for lægfolk, kirkemusikere og præster

Hvordan berører gudstjeneste os? Hvilken betydning har dens forskellige dimensioner, salmesangen og lægfolkets involvering? Lørdag d. 28. oktober 2023 kl. 10-16 inviterer Roskilde Stifts liturgiudvalg til en inspirationsdag ved John Bell fra Iona Community 

Kom og vær med til en spændende dag med inspiration til, hvordan vi i fællesskab kan arbejde med gudstjenester i vores lokale sammenhænge. Dagen ledes af skotske John Bell, præst i Church of Scotland, medlem af den økumeniske bevægelse Iona Community og forfatter og komponist af salmer, der synges udover det meste af verden. Han arbejder med fornyelse af gudstjenesteliv og salmesang ud fra en levende, keltisk teologi, som ser en nær sammenhæng mellem gudstjenesten og livet uden for kirkens mure. "Det vi synger, former det vi tror", siger han bl.a. - og det og meget andet bliver der rig lejlighed til at stille spørgsmål til, tænke over og debattere ved denne inspirationsdag, der er lagt an på, at deltagerne selv kommer på banen med erfaringer og refleksioner.

Af programmet kan nævnes: refleksion og samtale om gudstjenesteerfaringer, input om salmesangens rolle i gudstjenesten og involvering af lægfolket. Der vil være masser af fællessang og frokost undervejs. John Bells oplæg vil være på engelsk, mens samtaler mellem deltagerne ved bordene vil foregå på dansk.

Vi opfordrer til, at I tager flere af sted fra samme kirke/sogn, så I kan få en fælles oplevelse og arbejde videre sammen hjemme.

Sted: Konventhuset, Domkirkestræde 10, Roskilde

Tilmelding kan ske senest d. 14. oktober til Marianne Pedersen, marianne75pedersen@googlemail.com Angiv venligst navn, kirke/sogn og rolle (f.eks. menighedsrådsmedlem, kirkemusiker, præst eller andet) Pris: 150 kr. (beløbet går til forplejning)

Vi håber at se dig! Mange gode hilsner Liturgiudvalget i Roskilde Stift: Bine Bryndorf, Anne-Sophie Olander Christiansen, Niels Jørgen Hansen, Mette Marbæk Johansen, Bo Marschner, Henrik Bundgaard Nielsen, Lone Balle Olesen, Marianne Pedersen, Kirsten Vej Petersen, Per Rasmussen og Poul Sandberg.

 

Program for "Hvordan berører gudstjeneste os?"

Lørdag d. 28. oktober 2023 Konventhuset, Domkirkestræde 10, Roskilde

kl. 09.30 Ankomst, kaffe, te og croissanter

kl. 10.00 Velkomst

kl. 10.10 Morgensang

kl. 10.50 A. Erfarings-refleksioner. Der er mange dimensioner i en gudstjeneste, f.eks. lyd og stilhed, bevægelse og fællesskab. Hvilke dimensioner er vigtige for os hver især - og hvordan balancerer de i gudstjenesten?

kl. 11.45 Pause

kl. 12.00 B. Salmesangens betydning Hvorfor synger vi egentlig i kirken, og hvad sker der når vi synger sammen? Hvordan formes vores tro af det vi synger? Her vil vi også synge sammen.

kl. 13.00 Frokost

kl. 13.45 C. Lægfolks involvering i gudstjenesten Hvad betyder det for gudstjenesten, hvem der leder den? Og hvilken betydning har kirkerummet og menighedens placering i rummet? Taler gudstjenesten til vores hoved eller hjerte, begge dele eller noget helt tredje?

kl. 14.35 Kaffe

kl. 15.00 D. Hvad tager vi med os fra i dag? Gruppesamtaler, hvor der er lejlighed til at reflektere over alt det vi har oplevet i dag, inkl. den indledende morgensang, og til sidst en fælles opsamling.

kl. 16.00 Tak for i dag.