Her er de nye cirkulærer til menighedsrådsvalget 2024

Folkekirken er netop gået ind i et valgår og datoen for årets menighedsrådsvalg nærmer sig.

By-, Land og Kirkeministeriet har derfor udstedt nye cirkulærer til brug for menighedsrådsvalget 2024.

  • Cirkulære om orienteringsmøde og valgforsamling kan findes her.
  • Cirkulære om valgret og valgbarhed kan findes her.
  • Cirkulære om afstemningsvalg ved valg til menighedsråd kan findes her.
  • Cirkulære om indberetning om valg til menighedsråd, konstituering og kassation af valgmateriale m.v. kan findes her.

Ministeriet vil snarest offentliggøre en ny tidslinje for frister ved det kommende valg til menighedsrådene. Den vil komme ud på FIN og blive publiceres på By-, Land og Kirkeministeriets hjemmeside.