Guide: Kirke med demensramte

Antallet af danskere, der har en demenssygdom, er stigende, og det må vi i folkekirken forholde os til. Derfor er der nu hjælp at hente i et online idékatalog, der skal tjene som inspiration til det kirkelige arbejde med demensramte personer.

Den 6. maj 2024 blev ”Kirke med ældre og demensramte” (Kirke med ældre og demensramte | FUV (fkuv.dk) lanceret efter mange måneders arbejde. I halvandet år har arbejdsgruppen bag projektet knoklet i kulissen for at kunne lancere det online idékatalog, der skal tjene som inspiration til arbejdet med netop denne målgruppe. Det er der en helt særlig grund til, fortæller Bodil Olesen, der er gerontopædagogisk konsulent i Helsingør Stift og præst i Hornbæk kirke, og som har stået i spidsen for arbejdsgruppen:

”Rigtig mange gør noget for demensramte i Danmark, og det er godt. Men vi ved også, at der travlt derude, og at der derfor ikke nødvendigvis er så meget tid til at lytte efter, hvad fru Hansen virkelig vil sige. Det har vi i kirken tid til. Vi tager os af den åndelige omsorg, og der er ikke noget segment i befolkningen, hvor medlemsprocenten i folkekirken er højere end blandt de ældre. Som kirke har vi derfor en forpligtelse til at give dem det bedste, vi har.”

Bodil Olesen og hendes kollegaer har gennem længere tid oplevet et øget behov for et fælles idékatalog, som kan give inspiration til arbejdet med de demensramte, der bliver flere og flere af.

”Da jeg begyndte som præst for 40 år siden, var folk ikke så syge, når de boede på plejehjem, som de er i dag. Dengang gav det god mening at holde en søndagsprædiken, når vi holdt plejehjemsgudstjeneste, men i dag er der langt flere, der har kognitive udfordringer, når de kommer på plejehjem. Det stiller nogle andre krav til præsten,” fortæller Bodil Olesen og fortsætter:

”Der er så mange, der gør et fantastisk arbejde på området, men vi har ikke været så gode til at dele vores idéer med hinanden. Derfor er vi en gruppe, der er gået sammen om at formidle en masse viden og inspiration.”

 

Når ordene er væk

Det er en tværfaglig arbejdsgruppe fra landets stifter, der i samarbejde med Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) har lanceret idékataloget. Det betyder, at der nu findes en online vidensbank, som kan være til gavn for de mere end 95.000 danskere, der er ramt af demens – og præsterne, der arbejder med dem.

”Vi vil gerne inspirere folk til, hvordan vi forkynder evangeliet, når ordene er forsvundet. For det kan man godt. ’Forkynd evangeliet; Brug om nødvendigt ord,’ som Frans af Assisi udtrykte det,” lyder det fra Bodil Olesen.

Det handler om, at der skal tænkes alternativt, når man som præst skal holde gudstjeneste for personer, der har en demenssygdom. Og det er især vigtigt at tale til sanserne:

”Når man har en demenssygdom, er det ikke hele hjernen, der er ramt. Kun visse områder – alt efter diagnose. Derfor virker det godt at lave noget, der rammer sanserne. Nogle reagerer på dufte, andre reagerer, når de hører noget musik, de kan genkende. Derfor skal man som præst sørge for, at alle sanser er aktiveret, når man er på et plejehjem, for så er man sikker på, at alle er med på den ene eller den anden måde,” fortæller Bodil Olesen.

 

Det giver mening

Idékataloget indeholder blandt meget andet en række lavpraktiske forslag til, hvordan man bedst afvikler en gudstjeneste for demensramte.

”På mange plejehjem bliver beboerne sat ved et dækket kaffebord, fordi de skal have kaffe efter gudstjenesten. Men det kan man ikke forholde sig til, når man har en demenssygdom, og derfor sidder flere og skramler med kopperne, fordi de bliver utålmodige og ikke er i stand til at fokusere på det, der sker lige nu. Man kan derfor med fordel vente med opdækningen til efter gudstjenesten. Det er faktisk så enkelt og ligetil, men det er godt at minde hinanden om det,” lyder det fra Bodil Olesen.

Den alternative tilgang til forkyndelsen kan måske virke som en stor opgave, som kan tage pusten fra mange, før man overhovedet er kommet i gang. Men det er der ingen grund til, mener Bodil Olesen:

”Hvis vi fordyber os i emnet, vil vi finde ud af, at vi gør det samme, som vi plejer – vi forkynder bare på en meget mere meningsfuld måde. Det her giver mening for alle! Og det er rart, når man som præst oplever, at de ældres øjne er åbne, og at alle er med. At vi er sammen om det. Det kræver faktisk ikke mere arbejde at ændre formen – det kræver bare noget andet.”

Bodil Olesen håber, mange vil få gavn af idékataloget, og at det kan være med til, at både præster, kirke- og kulturmedarbejdere, kirkemusikere, provster og menighedsråd lader sig inspirere og overvejer, om arbejdet med ældre i sognene kan gøres endnu bedre.

”Det vil være dejligt, hvis det gode arbejde, der allerede er i gang, fortsat vil udvikle sig rundt omkring i folkekirken. Lad os inspirere hinanden.”

Vil I vide mere eller har brug for rådgivning: 

Ældre & Kirke-konsulent i Roskilde Stift, Lillian Jordan Nielsen, rådgiver gerne jeres sogn, hvis I har lyst til at arbejde med demensramte på en ny måde, eller hvis I blot har brug for at vende en idé i forhold til kirke og ældre.

Kontakt hende på mobil: 23 62 63 46 eller e-mail: LSAA@km.dk.