Aalborg Stiftsadministration holder lukket fredag den 10.maj

Stiftsadministrationen i Aalborg Stift holder lukket fredag den 10. maj 2024 i forbindelse med Kristi Himmelfartsdag.

Med venlig hilsen
Aalborg Stift