Tilfredshedsundersøgelse af GiasCentrets ydelser ift. stiftsmidler (KAS) medio/ultimo november 2023

Kære menighedsråd/kirkegårde og provstier

GiasCentret skal atter i gang med at undersøge tilfredsheden med GiasCentrets ydelser ift. stiftsmidler (KAS).

Centret satte det nye KAS 2.0 i drift i oktober 2021. Det er vigtigt for os at sikre, at vi med det nye system opnår de ønskede forbedringer i forhold til det tidligere system, med det vigtige formål at yde den bedste service overfor jer som brugere af systemet og dets funktionaliteter.

Vi sender i løbet af den næste uge en spørgeskemaundersøgelse (survey) ud til jer på mail. I vil modtage en mail, hvori der er vedhæftet flere nøgler til besvarelse af undersøgelsen. Baggrunden for dette er, at der oftest er flere personer, der håndterer/arbejder med stiftsmidler (KAS), og det er vigtigt, at alle, der gør det, besvarer spørgeskemaet på hver deres nøgle.

Vi bemærker, at spørgeskemaet ikke vedrører GIAS-aftaler og moms vedrørende disse aftaler, men udelukkende GiasCentrets ydelser ift. stiftsmidler (KAS).

Svarfristen er senest den 3. december 2023, men svar gerne så hurtigt som muligt.

Vi håber, at I vil dele lidt af jeres tid og viden med os. På forhånd tusind tak.

NB: Stifterne skal først besvare undersøgelsen senere, idet der fortsat er nogle udeståender vedrørende funktionaliteter i systemet, som berører stifterne.

Med venlig hilsen

Katrine Søbo Stie Andreasen
chefkonsulent